Glucosamine, phục hồi và tăng cường sức khỏe khớp

Glucosamine, phục hồi và tăng cường sức khỏe khớp

Glucosamine Hydrochloride là một dạng chiết xuất ban đầu của Glucosamine. Trong cơ thể con người, Glucosamine là một axit amin tự nhiên được tìm thấy trong lớp sụn, được biết đến với vai trò quan trọng trong sức khỏe khớp và khả năng phục hồi của khớp. Việc bổ sung Glucosamine được áp dụng trên toàn thế giới để hỗ trợ sức khỏe khớp, và hỗ trợ tính di động chung cho những người tham gia vào hoạt động thể chất chuyên sâu.

Thích hợp cho người tiêu dùng thuần chay, Australian by Nature đảm bảo Glucosamine được sản xuất với sự loại trừ các sản phẩm động vật.

Australian by Nature cung cấp chất lượng cao cấp trong phạm vi sản phẩm của mình. Đó là lý do tại sao Australian by Nature chọn Glucosamine-hydrochloride trên Glucosamine-sulphate. Glucosamine-hydrochloride là một dạng chiết xuất ban đầu của glucosamine, không giống như Glucosamine-sulphate – phiên bản được biến đổi về mặt hóa học thường thấy trong các nhãn hiệu khác.