Contact

▶ Artwork for appreciation | Tác phẩm quý vị đề nghị
Please contact Thuỷ Luna to give an offer for your favourite artwork or to get more information | Xin quý vị vui lòng liên hệ Thuỷ Luna để đề nghị mức giá cho tác phẩm quý vị yêu thích hoặc để biết thêm thông tin.

▶ Artwork for connection | Tác phẩm kết nối
Artwork with price | Tác phẩm đã định giá.

▶ Artwork in private collection | Tác phẩm trong BST riêng
Artwork in private collection | Tác phẩm đã vào BST riêng.

Commission | Đặt vẽ
Let’s create an artwork that have a style in common between us | Hãy cùng tạo nên tác phẩm có chung phong cách yêu thích của quý vị và Thuỷ Luna.

Certificate of unique artwork and wooden frame included, free shipping within Hanoi and additional shipping fee to other cities/ provinces / countries | Bao gồm giấy chứng nhận độc bản, khung gỗ tự nhiên, miễn phí vận chuyển trong Hà Nội và cộng phí vận chuyển đối với các tỉnh thành, quốc gia khác.

✉ favola.vn@gmail.com 
☎ 09.3738.1210


Thank you!
Trân trọng cảm ơn!

Luna · Thuỷ · Favola · Viola · Amateur