Music

Sort by: Latest / Likes / Comments / Random
Cảm xúc mùa thu

I think I’m blessed to be born under the sign of Libra; whenever I’m down, I develop something that comes…

Vút bay

Đây là tác phẩm thách thức nhất mà tôi từng viết; dù chỉ là lời Việt trên nền một bài…

Ngày xửa ngày xưa

Ngày xửa ngày xưa có một nàng công chúaYêu chim, yêu rừng và yêu nắng ban maiNàng sống trong lâu…

Avventura

È stato un compito troppo difficile per me (meno male ce l’ho fatta finalmente), prima di tutto con l’andar di…

Anh hãy ra đi

ngày cũ đã tắt, anh hãy ra đi để mình em nơi đây, với bao nhớ thương vơi đầy những…

Như ngày hôm qua

Em và anh, tình cờ đi dưới hàng cây Không hẹn mà gặp, ta trao nhau ánh mắt nồng say…

Vũ điệu cuối cùng

It’s hard to describe the feeling I have after I finish a creative work, especially when it frees me from…

Tình thu Hà Nội

A song written in July 2014 that I feel warm affection every time I think of. It’s a pity that…

Cho người trong mơ

Writing songs is my absolute freedom but I’m very fastidious and meticulous in every word, rhythm, melody, the harmony of…

Thắp đời lên

Young and ambitious students remind me of a rock ballad I wrote (at their age or a little bit older,…